Rezidenţa Fiscală. Ce au de făcut persoanele fizice?

Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România şi la sosirea în România

Persoanele fizice care părăsesc România pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate, care depăşesc 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia depunerii ,,Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea  din România” începând cu data de 01.01.2012, data intrării în vigoare a OMFP nr.74/2012, abrogat prin OMFP 1099/2016 şi a OG.nr.30/2017.

De ce trebuie să depunem chestionarul?

Acest chestionar se depune în vederea stabilirii rezidenţei fiscale, conform Convenţiei semnate între România şi Germania, pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi capital, semnată la Berlin la 04.07.2001 şi ratificată prin legea 29/16.01.2002.

În noiembrie 2017, FADERE( Federaţia Asociaţiilor de Români din Europa) cere amânarea aplicării OG 30/2017, cu cel puţin 6 luni pentru iniţierea unei campanii de informare a tuturor românilor din diaspora, şi astfel, începând cu 01.01.2018 nedepunerea acestui chestionar poate atrage după sine sancţiuni între 50-100 de lei.

Important!

Chestionarul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro secţiunea: Asistenţă contribuabili, rubrica: Formulare fiscale şi Ghid de completare şi se poate transmite personal sau prin împuternicit, prin poştă cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unde persoana fizică are domiciliul fiscal. Mai multe informaţii se pot obţine la Call-center-informaţii : 0040314039160